Strona główna

Ściany fundamentowe, to element konstrukcyjny budynku narażony na kontakt z wodą i wilgocią. Z tego wzgledu trzeba zapewnić fundamentom hydroizolację, która zapewni pełne bezpieczeństwo i komfort eksploatacji domu.


Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nazywane hydroizolacjami mają za zadanie chronić budynek przed wodą w postaci wilgoci, wody gruntowj i opadowej.

Hydroizolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ.

Wykonując izolację fundamentów należy przestrzegać następujących zasad:
• izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek od wody,
• powinna ściśle przylegać do izolowanego podłoża,
• izolacja pozioma powinna przechodzić w sposób ciągły w izolację pionową
izolacja pionowa powinna być wyprowadzona ok. 50 cm powyżej poziomu terenu i tak wykończona ażeby uniemożliwić wnikanie wody opadowej pod izolację,
• rodzaj izolacji uzależniony jest od warunków gruntowo-wodnych i poziomu posadowienia budynku.